Második alkalommal tartottak rendszeres határon átnyúló horvát-magyar irodalmi estet 2019. november 12-én Csurgón, a Csokonai Közösségi Házban. A Csurgó Város Önkormányzata és a Csokonai Irodalmi Kör szervezésében, a “Preradović & Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area” (HUHR/0601/212/0011) című projekt keretén belül megrendezett eseményen egy-egy horvát és magyar romantikus költő nagyság került bemutatásra. Petar Preradović és Csokonai Vitéz Mihály verseit a horvát vendégek, illetve a Csokonai Irodalmi Kör tagjai adták elő az érdeklődőknek.

– Ez mindenképpen egy nagy lehetőség a Csokonai Irodalmi Körnek arra, hogy egy határokon átnyúló pályázat keretében a két nép, és a két nép költészete egymáshoz közelebb kerüljön. A horvátok részéről Petar Preradović poétát ismerhetjük meg, magyar részről pedig lehetőségünk van bemutatni Csokonai Vitéz Mihály életútját. A projekt egészében ez most már a negyedik rendezvény, amelyen részt veszünk. Mindenképpen Csokonai életútját szeretnénk bemutatni, egy tükörképet adni a magyar költészetről, és azon belül is a Csurgóhoz köthető Csokonai Vitéz Mihályról. Egy alkalommal már Csurgón, két alkalommal pedig már Horvátországban szerepeltünk a Csokonai Irodalmi Körrel, és most a negyedik alkalommal újra itt köszönthetjük a horvát vendégeket Csurgón. Ez alkalommal ismét Csokonai életútját mutatjuk meg, azonban egy teljesen új szemszögből. Első alkalommal nagy vonalakban mutattuk be Csokonait, most pedig a költészetének, életútjának fontosabb eseményeit ismertetjük meg, különösen kiemelve a Csurgón töltött éveit. Természetesen nekünk csurgóiaknak is hasznos ez a találkozás, hiszen megismerhettük a horvát nép egyik nagyszerű költőjét. Megismerkedhettünk a műveivel, életútjával, amely sok hasonlóságot mutat Csokonaival, hiszen éppen ezért is kapcsoltuk össze a felvilágosult romantika két nagy költőjének az életútját – összegezte Vargáné Hegedűs Magdolna a Csokonai Irodalmi Kör vezetője.

Az esemény állófogadással zárult.

For the second time, a Croatian-Hungarian literary evening was held in Csurgó

For the second time, regular cross-border Croatian-Hungarian literary evening was held on 12 November 2019 in Csurgó, at the Csokonai Community House. A Croatian and a Hungarian romantic poetic greatness was presented at the event that was organized within the framework of the project “Preradović & Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area” (HUHR / 0601/212/0011) by the Municipality of Csurgó and the Csokonai Literary Club. The poems of Petar Preradović and Mihály Csokonai Vitéz were performed by the Croatian guests and the members of the Csokonai Literary Club.

– This is definitely a great opportunity for the Csokonai Literary Club to bring the two nations and the poetry of the two nations closer together in a cross-border project. On the Croatian side we can get to know the poet Petar Preradović, and on the Hungarian side we have the opportunity to present the life of Mihály Csokonai Vitéz. We would like to present Csokonai’s life, to give a reflection of Hungarian poetry, and within that of Mihály Csokonai Vitéz, who can be connected to Csurgó. We have been to Csurgó once and twice to Croatia with the Csokonai Literary Club, and now for the fourth time we can greet the Croatian guests here in Csurgó again. This time we show Csokonai’s life again, but from a whole new perspective. For the first time, we presented Csokonai in broad lines, and now we present the most important events of his poetry and life, especially his years in Csurgó. Of course, we from Csurgó also have benefit from this meeting, as we got to know one of the great poets of the Croatian nation. We were able to get acquainted with his works and life, which shows many similarities with Csokonai, and this is why we connected the life of the two great poets of enlightened romance – summed up Magdolna Vargáné Hegedűs, the leader of the Csokonai Literary Club.

The event ended with a standing reception.