Naziv projekta
Preradović&Csokonai – proslava pjesnika romantizma u prekograničnom
području

Identifikacijski broj projekta HUHR/1601/2.1.2/0011

Program
Interreg V-A Program prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska 2014-
2020

Prioritet
Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara

Komponenta 2.1.2
Turističke atrakcije

Ugovor o subvenciji je zaključen između ureda premijera Mađarske kao
nadležnog tijela Interreg V-A Program prekogranične suradnje Hrvatska-
Mađarska 2014-2020 s jedne strane i Općine Pitomača kao vodećeg partnera
s druge strane.

Maksimalni iznos EU 1.272.362,22 EUR

Ukupni iznos projekta 1.496.896,74 EUR

Početak projekta 01. listopada 2017.

Završetak projekta 31. siječnja 2019.

Zajedničko tajništvo HU-HR Kontakt točka u Osijeku

Programski i komunikacijski menadžer Antonija Bedeniković

Nositelj projekta Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1,
HR-33405 Pitomača

Osoba ovlaštena za zastupanje Željko Grgačić, općinski načelnik

Kontakt osoba Perović

Projektni tim
Marinko Barčan, projekt menađer
Danijel Petković, asistent za financije
Helena Šelimber, stručnjak za javnu nabavu

Administrativno-tehnička podrška hrvatskog partnera
VIDRA – Razvojna agencija Virovitičko-podravske županije
Ovlašteni predstavnik Emina Kovač, ravnateljica
Osoba zadužena za projekt Sanja Galović, konzultant
Stručnjakinje za javnu nabavu Ivana Zubak, Tajana Bukovšak

Partner
Grad Csurgo
Széchenyi tér 2.
HU-8840 Csurgó

Osoba ovlaštena za zastupanje János Füstös, gradonačelnik
Kontakt osoba Eszter Csók
Projektni tim Farkas Zita, menađer za komunikaciju